Μαθήματα Pilates

Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στα Βόρεια Προάστια, σας περιμένουμε να κάνουμε μαζί μαθήματα pilates. Τα μαθήματα είναι κατάλληλα για όλους, αρχάριους και έμπειρους και γίνονται πάντοτε υπό την επίβλεψη έμπειρου εκπαιδευτή.

Σχηματίζουμε μόνο μικρά τμήματα, ώστε να υπάρχει καλύτερη επίβλεψη του κάθε ασκούμενου για βέλτιστο αποτέλεσμα.

Τα μαθήματα πιλάτες είναι κατάλληλα για όλους πάνω από 15 ετών και είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για ανθρώπους με προβλήματα μέσης και χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επιβάλεται η σύμφωνη γνωμάτευση ειδικού ορθοπεδικού.

Στον χώρο μας πραγματοποιούνται μαθήματα pilates σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μαθήματα Pilates