Απογευματινά Μαθήματα Yoga

Κάθε Δευτέρα από τις 17:00 με 18:30 (για 1,5 ώρα) και Τετάρτη, από τις 19:30 με 21:00 (για 1,5 ώρα). Το μάθημα είναι κατάλληλο για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες από 14 ετών μέχρι και 80!